Sommerhuse til salg – køb i fællesskab med andre

Er du på udkig efter sommerhuse til salg? Hvorfor så ikke nøjes med at investere i mellem 20% og 50% af din drømme-feriebolig, som du alligevel kun bruger en mindre del af året? Det kan vi hjælpe dig med hos Ferieejendomme.dk.

I stedet for at købe og eje 100% af et fritidshus kan du her nøjes med at købe og eje en del af det – uden at gå på kompromis med glæden ved at bruge det.

PÅ UDKIG EFTER ET SOMMERHUS?

Ved at dele ferieboligen kan du stadig opnå den samme brugsværdi. Dog ligger den helt store fordel i, at du deler de nødvendige investeringer samt drift- og vedligeholdelsesomkostninger med andre.

I tilgift bliver man en del af et interessefællesskab, som man selv bestemmer hvor meget, man vil gøre ud af.

Som medejer vil du selvfølgelig have brugsglæden af ferieboligen, men du vil også kunne få glæde af en eventuel værdistigning, hvis du vil sælge igen på et senere tidspunkt.

Mulighed for at investere i flere sommerhuse til salg for blot ét enkelt sommerhus’ pris.

Sommerhuse til salg på Ferieejendomme.dk er mulige at købe blot 20-50% af. Om man ønsker at investere i ét enkelt eller flere sommerhuse, er helt op til én selv.

Det faktisk ofte muligt at få ejerskab i flere ferieboliger til en samlet pris, der svarer til at blive eneejer af blot én feriebolig.

Hvad med et sommerhus i Danmark til de lyse somre? Og en hytte eller ødegård i Sverige til naturoplevelser eller skiture? Og for eksempel en lejlighed under sydens sol til de mørke og kolde vintermåneder? Alt dette for en samlet investering, der er mindre eller tilsvarende investeringen for bare et enkelt fritidshus alene?

Læs mere om samejekonceptet her eller læs videre herunder.

Din sikkerhed i fokus

Ejerskab – ikke timeshare

Udgangspunktet er at du, i stedet for at købe og eje 100% af en feriebolig, kan nøjes med at købe og eje mellem 20% og 50%.

(Dette må på ingen måde forveksles med konceptet ‘timeshare’ eller andre tilsvarende fænomener, hvor det kun er en begrænset brugsret, du køber.)

Investeringer i sommerhuse i fælleseje, kan være en rentabel forretning – både for økonomien og livsglæden.

Du ejer helt og aldeles din andel af ferieboligen. Du kan altså få glæde af en eventuel værdistigning og bruge det som en pensionsopsparing, du samtidig kan have praktisk glæde af osv.

Det er dig, der ejer din del af ferieboligen og ikke Ferieejendomme.dk eller andre.

Pro rata

Din ejerandel ejer du helt og aldeles “pro rata”, hvilket betyder, at der ikke er nogen solidarisk hæftelse.

Du vil med andre ord ikke kunne risikere at blive tvunget fra hus og hjem, hvis en anden medejer får økonomiske problemer og misligholder sine forpligtigelser.

Læs mere under punktet ”Finansiering af sommerhuse”.

Ved salg

Hvis en medejer på et tidspunkt ønsker at sælge sin ejerandel kan det – grundet den formaliserede og let gennemsigtige form – let ske på det fri marked og fx annonceres her på portalen.

Du er sikret markedsprisen og dermed også en eventuel værdistigning.

Læs mere under punktet ”Ved salg af ejerandele”.

Uvildighed

Ferieejendomme.dk arbejder alene i samejerskabets interesse. Vi er uafhængige og modtager ikke provision eller tilsvarende fra banker, forsikringsselskaber eller andre aktører.

Kontakt os for mere information

Har du spørgsmål, eller kunne tænke dig at komme på listen over interesserede til et sommerhus, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen ude til højre, eller skrive til os på kontakt@ferieejendomme.dk. Det er gratis og uforpligtende.

Alt det praktiske i forbindelse med køb af sommerhuse til salg gennem Ferieejendomme.dk

Her på hjemmesiden, kan du finde alle de sommerhuse til salg, som vi synes, er markedets mest attraktive.

Her kan du se oversigten over alle ejendomme på Ferieejendomme.dk. Vi har sommerhuse til salg i for eksempel Danmark, Sverige og Spanien.

Vi er ikke ejendomsmæglere, men er en hjemmesiden, hvor vi matchmaker folk til fælleseje af sommerhuse, der er til salg hos diverse ejendomsmæglere. Dette er blandt andet ejendomsmæglere som Nybolig, Danbolig og Mikkelsens Ejendomskontor.

Du er velkommen til at melde dig på som interesseret, hvis du har lyst – det er helt uforpligtende!

Har du fundet et interessant sommerhus, der ikke fremgår på vores liste, er du velkommen til at kontakte os.

1. Finansiering af sommerhuse

Når man leder efter sommerhuse til salg, er det vigtigt at have øje for, hvordan man vil finansiere sin investering. Den billigste og nemmeste form for finansiering er normalt, at du benytter frie midler, belåner eventuel friværdi af egen bolig eller etablerer et lån i dit eget pengeinstitut.

Såfremt et fælles fritidshus til salg ønskes finansieret, kan Ferieejendomme.dk være behjælpelig med fremskaffelse af et tilbud.

Ved belåning af en fælles fritidshus, er udgangspunktet normalt, at der optages ét samlet lån i et fritidshus til salg og hver medejer så hæfter svarende til egen ejerandel pro rata.

Pro rata-hæftelsen sikrer (modsat solidarisk hæftelse), at du IKKE risikerer at gå fra hus og hjem i det tilfælde, at én af de andre medejere måske har økonomiske problemer, og ikke kan servicere sin del af lånet.

Mange finansieringskilder ser helst en solidarisk hæftelse så det er meget vigtigt, at man er opmærksom på hvad, man får tilbudt.

Hvor stort et lån der kan optages i et fritidshus, kan afhænge af mange faktorer; beliggenhed, ejendomstype, ønsket lånetype, personkreds og meget mere.

Når der er tale om udenlandske ejendomme er der desuden spørgsmål om hvor man ønsker finansieringen, kursrisiko mv.

2. Formaliseret interessentskab

Vi har sommerhuse til salg, hvor man uforpligtende og nemt kan skrive sig op som interesseret. Når vi får samlet nok interesserede om et fritidshus til salg, sikrer vi, at alle parter stadig er interesserede i at gennemføre handlen.

Når vi har sikret os, at alle stadig er interesserede i at gennemføre handlen, sørger vi for at oprette en interessentskabsaftale. Klare faste rammer i form af en formaliseret interessentskabsaftale, er det som skaber det bedste grundlag.

Dette skaber trygge rammer både for den enkelte, for samejet og for omverdenen.

En del af de trygge rammer udgøres af, at det fælles ejerskab bindes op på et formaliseret interessentskab.

Ved oprettelsen af interessentskabsaftalen fastlægges alle væsentlige forhold vedrørende ejerskabet, rettigheder, forpligtigelser mv.

Dét sikrer, at alle ved, hvordan tingene fungerer, både medejerne imellem og omverdenen.

Formaliseret interesserentskab skaber fundamentet ved køb af sommerhuse til salg i fælleseje.

De formaliserede bestemmelser sænker risikoen for eventuelle uoverensstemmelser. Samtidig bliver det endda også lettere at sælge sin ejerandel, hvis man skulle ønske det på et tidspunkt.

Interessentskabsformen (I/S) er udgangspunktet for samejerskabet. Den er meget enkel og fri for komplicerede og uigennemskuelige selskabsregler, skatteregler og lignende. Den følger blot de samme regler og forpligtigelser, som hvis man selv købte et fritidshus til salg alene eller sammen med sin ægtefælle.

I forbindelse med købet, kan Ferieejendomme.dk hjælpe jer med alt det praktiske, der skal på plads. På denne måde kan I komme sikkert i mål med købet.

Alt det praktiske efter køb af sommerhuse til salg gennem Ferieejendomme.dk

Vi kan tage os af det administrative for jer.

I forbindelse med gennemførelse af en ejendomshandel, kan Ferieejendomme.dk tilbyde at tage sig af alt det administrative for sommerhusets ejere.

Vi kan man have alle jeres kontaktdata liggende, data på håndværkere, havemand eller andre tilknyttede personer.

Vi har også mulighed for at tilbyde at have en fælles husorden og andre praktiske ting liggende. Dette kunne for eksempel være BBR-ejermeddelelser, officiel korrespondance, aflæsningsskemaer mv.

Der er endvidere mulighed for at have ejendommens driftsregnskab og budget liggende.

Vi anbefaler, at man opretter en gruppe på Facebook eller lignende, som kan fungere som en opslagstavle, mødeforum og kommunikationskanal for alle ejendommens ejere.

Ferieejendomme.dk vil både i forbindelse med stiftelsen, købet og driften, gøre alt for, at det fælles ejerskab har så gode vækstbetingelser som muligt.

Alt det praktiske, som vi tilbyder at tage os af i driftsfasen

Når købet er gået i gennem, har I mulighed for at beslutte, om I selv ønsker at klare alt det praktiske løbende, eller om Ferieejendomme.dk skal tage sig af det for jer.

Vi tilbyder at varetage dét i driftsfasen, som du og dine medejere ikke selv gider at bruge tid eller energi på. Det kan fx være at holde styr på relevante ejendomspapirer, regnskaber og budgetter og meget mere. Det kan også være varetagelse af praktisk vedligehold eller andet.

Her kan du se de forskellige praktiske ting, som Ferieejendomme.dk kan tage sig af for jer:

1. Regnskab og budget

Sommerhuses driftsomkostninger består dels af nogle faste omkostninger (ejendomsskat, renovation, forsikring mv.), nogle variable omkostninger (forbrug af vand, el mv.) og nogle uforudsete omkostninger.

Som medejer kan man glæde sig over, at man er flere om at dele de faste omkostninger, som er uafhængige af hvor meget eller lidt, man bruger ferieboligen.

Fælles driftskonto sikrer overskuelighed for alle medejere.

Det er dog stadig rart at have styr på udgifterne, og derfor etableres der som udgangspunkt en fælles driftskonto og et tilhørende åbningsbudget.

Hver interessent indbetaler til en startsaldo og herefter en løbende ydelse, som kan overføres pr. automatik.

Det er alle medejerne, der alene råder og disponerer over den fælles driftskonto. Dog kan Ferieejendomme.dk i det omfang det ønskes, stå for den administrative del. Dette indebærer anvisning og betaling af regninger, aflæggelse af regnskab og udkast til budget mv.

I skal blot afklare hvor meget, I selv ønsker at gøre, og hvad I hellere vil overlade til os.

Uanset hvad I vælger, vil Ferieejendomme.dk kunne administrere og opbevare jeres fritidshus’ regnskaber og budgetter mv., som hver medejer så har adgang til.

Endvidere er der plads til at have forbrugsaflæsninger liggende med fælles adgang for alle medejere.

Grundtanken er, at det skal være nemt, sikkert og overskueligt at være medejer.

2. Huspapirer

Ferieejendomme.dk kan have alle relevante papirer liggende vedrørende ejendommen.

Der er således altid adgang for alle medejere til alt, og der er ikke nogen papirer, der bortkommer ved flytning. Heller ikke hvis en medejer på et tidspunkt træder ud af ejerskabet.

Der er mulighed for opbevaring af alt lige fra den formelle korrespondance, skattebillet mv. til fx aftaler med havemand, nabo eller andre.

Opslagstavle og mødeforum for god kommunikation

Når salget er gået i gennem, anbefales det, at der oprettes en gruppe på Facebook eller lignende. Formålet er, at man her skal kunne skrive til hinanden om alt lige fra fælles information, udveksling af gode råd, anbefalinger og turguider mv. til forespørgsler. For eksempel hvis nogle vil splejse til en jolle eller lignende.

Tanken er, at alt skal være let tilgængeligt og lige ved hånden, uanset hvor du er henne i verdenen.

3. Driftsopgaver

Uanset hvilket fritidshus man er medejer af, vil der være opgaver forbundet med driften.

Omfanget er dog meget varierende alt efter hvilket fritidshus, man har (installationer, størrelse og forventninger til standarden osv.).

Som minimum er der naturligvis betaling af de løbende udgifter med tilhørende regnskab.

Har man et pool-hus med spa, sauna mv. og vil have gjort rent efter sig hver gang man har været forbi og i øvrigt have holdt det hele både inde og ude, er der selvfølgelig en del mere at tage sig af.

Vi kan formidle kontakten til driftere og håndværkere.

Ferieejendomme.dk kan hjælpe med at få løst dele eller det hele, alt efter hvad I ønsker.

Vi løser ikke selv de praktiske opgaver direkte. Vi udbygger dog løbende samarbejder med lokale håndværkere og driftere. Disse vil kunne tilbyde og stå for hvad der måtte ønskes – enten ad hoc eller efter en stående aftale.

Vores mål er alene, at det skal være nemt at være medejer.

Bookingsystem

Dét bookingsystem der tages udgangspunkt i, er meget enkelt:

For at sikre, at alle har lige mulighed for at benytte ejendommen, bør man skiftes til at have 1. prioritet til booking.

Man kan sagtens benytte ejendommen, selvom man ikke har 1. prioritet i en given periode. Det bør dog ske efter aftale med den, der har 1. prioriteten.

Man har 1. prioritet for én uge ad gangen med skæring fx. søndag kl. 15.

Ugenumrerne rykkes en plads fra år til år ved kalenderårets begyndelse.

Eksempler

Ved 20 % ejerskab har Interessent 1 således det første år 1. prioritet uge 1, 6, 11, 16 osv.

Ved årsskiftet rykker alle en plads og Interessent 1 har nu 1. prioriteten uge 2, 7, 12, 17 osv.

Ved 25 % ejerskab har Interessent 1 det første år 1. prioritet uge 1, 5, 9, 13 osv.

Ved årsskiftet rykker alle en plads og Interessent 1 har nu 1. prioriteten uge 2, 6, 10, 12 osv.

Ved 33,3 % ejerskab har Interessent 1 det første år 1. prioritet uge 1, 4, 7, 10, 13, osv.

Ved årsskiftet rykker alle en plads og Interessent 1 har nu 1. prioriteten uge 2, 5, 8, 11, 14 osv.

Ved 50 % ejerskab har Interessent 1 det første år 1. prioritet uge 1, 3, 5, 7, 9, 11 osv.

Ved årsskiftet rykkes en plads og Interessent 1 har nu 1. prioriteten uge 2, 4, 6, 8, 10, 12 osv.

Selve ejerskabet

Ved et køb af sommerhuse til salg på Ferieejendomme.dk, ejer du helt og aldeles din ideelle andel af sommerhuset.

Du kan sammen med de øvrige medejere helt selv bestemme hvad, I vil med ejendommen.

Beslutninger som ændrer på rettigheder og forpligtigelser eller ferieboligens værdi skal dog tiltrædes af alle.

Lidt populært sagt kan man sige at ting, der koster penge, eller på anden måde er væsentlige, kræver at I alle er enige.

Man kan derfor ikke risikere at blive løbet over ende af en eller flere af de øvrige medejere – man skal være enige.

Mindre beslutninger kræver dog kun simpelt flertal således, man ikke bliver handlingslammet, hvis man pludselig ikke kan få fat i en enkelt medejer.

Ved salg af ejerandele

Hvis du eller en medejer på et tidspunkt ønsker at sælge sin ejerandel, kan det, på grund af de formaliserede rammer, gennemføres næsten som ved et almindeligt ejerskab.

Man kan som sælger selv vælge ejendomsmægler.

Forkøbsret

De øvrige medejere har dog ved salg, en tidsbegrænset forkøbsret til ejerandelen.

Forkøbsretten gælder for en købesum som svarer til markedsprisen.

Markedsprisen fastsættes som gennemsnittet af mindst 2 lokale uafhængige ejendomsmægleres vurdering af hele ejendommens kontantpris – gange ejerandelen.

Ved skilsmisse eller død, har medejerne dog ikke forkøbsret i forhold til overdragelse til ægtefælle eller arvinger.

Bestemmelserne sørger for, at du som sælger er sikret markedsprisen og en eventuel værdistigning.

Som fortsat medejer er du sikret muligheden for at overtage en større del af ejendommen, hvis du ønsker det.

Hvis ikke nogle af medejerne er interesseret i at overtage din ejerandelen, kan den sælges i det fri marked.

Mulighed for annoncering

Hvis du på et tidspunkt ønsker at sælge din ejerandel igen på et tidspunkt, kan vi også tilbyde en god annonceringsplatform.

© Ferieejendomme.dk – Ferieejendomme med sameje

Nye ejendomme

De tre senest tilføjede ejendomme.

Development by: Hjemmesider.dk