Yderligere information

Hvorfor sameje?

Et sameje i formaliseret interessentskabsform har en lang række fordele.

Udgangspunktet er, at du i stedet for at købe og eje en hel ejendom, kan nøjes du med at købe og eje en del af en ejendom.

Den absolut største fordel er nok, at man deler den nødvendige investering og de tilhørende forpligtigelser og omkostninger med andre.

Det gør, at man for langt færre midler kan få samme glæde, som hvis man var eneejer – men det åbner også mulighed for at erhverve drømmen, som man ellers aldrig vil få råd til.

Du ejer helt og aldeles din andel af ejendommen og har, sammen med de øvrige medejere, fuld råderet over ejendommen (dette modsat for eksempel timeshare eller andre tilsvarende fænomener, hvor det kun er en begrænset brugsret, man køber).

Du kan derfor også få glæde af en eventuel værdistigning.

Ved at købe i fællesskab med andre, har du mulighed for at købe flere ejerandele i forskellige ferieejendomme rundt omkring for en samlet investering, der kan være mindre end, hvad bare én enkelt ejendom koster.

Dette kunne være:

  • Et sommerhus tæt på, som man kan bruge meget i weekender og småferier mv. året rundt for at komme væk og koble fra.
  • Et sommerhus lidt længere væk. For eksempel i den anden ende af landet, nær gamle venner eller familie, der kan bruges som udgangspunkt for besøg eller for at se noget andet ind imellem.
  • En ødegård, skærgårdsejendom eller en skihytte i Sverige, som kan bruges til ”hyggeferier” året rundt.
  • Et hus eller en lejlighed under sydens sol, som kan bruges til at komme laaangt væk og med garanti blive varmet godt igennem.
  • En storbylejlighed, tæt på alt i verdenens centrum.
  • Noget helt sjette.

Så er du sikret et meget varieret udbud af muligheder, og du kan sprede investeringerne over flere år.

Hvis der ikke er nogen feriehuse her på Ferieejendomme.dk, som du er interesseret i, kan du besøge nogle ejendomsmægleres hjemmesider. Vi synes at blandt andre Danbolig plejer at have et godt udvalg.

Hvis/når du har fundet en interessant ferieejendom, som du måske kunne tænke dig at købe i et sameje med mellem 1 og 4 andre ejere, er du meget velkommen til at foreslå en ny ejendom. I de fleste tilfælde kan vi få lagt ejendommen her på siden i løbet af kort tid, så andre kan melde sig på som interesserede medejere.

Du kan læse mere om samejekonceptet her

Diverse udsagn om konceptet

Udover de helt åbenlyse fordele der er ved et formaliseret interessentskab, er der også mange andre grunde til at vælge denne form – her er et udpluk:

”- Vi er usikre på, hvor meget vi vil få brugt et sommerhus men ved at begrænse investeringen, gør det ikke noget, hvis vi bare lader huset stå i perioder.”

”- Hellere fast ejendom end en campingvogn – den ene stiger i værdi mens den anden falder – og investeringen er jo næsten den samme.”

”- Vi betragter det som et supplement til pensionsopsparingen men det hér er meget sjovere og koster endda mindre end vores almindelige opsparing.”

”- Vi kunne nok have lejet os frem men denne løsning er billigere og så får vi endda også fornøjelse af en eventuel værdistigning.”

”- Vi ved ikke så meget om byggeri og vi vil helst ikke stå alene med en eventuel tagudskiftning om 10-15 år. Denne løsning er perfekt. Vi er flere om at dele omkostningerne.”

”- Fedt, på denne måde har vi råd til et sommerhus allerede mens børnene er små.”

”- Vi gider ikke alt det bøvl med at skulle leje ud når vi ikke selv bruger sommerhuset. Man skal hele tiden være over det; checke, reparere og erstatte ødelagte ting. Nu er alle der bruger vores sommerhus også medejere, så vi har alle en fælles interesse i at holde standarden.”

”- Vi har en rigtig god arbejdsdeling. Vi maler og holder vedlige mens vores medejere tager sig af de store armbevægelser med fx at fælde træer og flække brænde.”

”- Vi vil ikke føle os stavnsbundet til altid at skulle i sommerhuset hver gang vi har ferie. Med denne løsning har vi også råd til at tage sydpå en gang imellem, hvis det er det vi vil.”

”- Det er ikke sikkert at børnene vil med i sommerhus så tit – og så er det godt vi bare kan tillade os at lade være”

”- At skulle satse på udlejning som nogle gange svigter, er ikke os. Vi vil hellere vide hvilke faste omkostninger vi har – og vi kan jo i vores I/S altid beslutte at leje ud alligevel.”

”- Nu har vi et sommerhus vi bruger når vi skal besøge familien Jylland og et andet vi bruger når vi skal holde rigtig ferie.”

”- Vores gamle sommerhus blev vi nødt til at leje ud i hele sommerferieperioden. Nu er vi sikret mindst 2 ugers sommerferie hvis vi vil det.”

”- Vi har nu medejerskab i 3 forskellige sommerhuse og samlet set koster det os ikke engang så meget som det billigste vi overvejede at købe selv.”

”- Vi gik klart efter huset men er nu lige så glade for vores medejerkreds”

”- Luksus med havudsigt, sauna og spa – Ja, hvem har ikke råd til det?”

”…nu mangler vi bare en skihytte og en hacienda…”

FAQ

Her kan du se de mest almindelige spørgsmål med tilhørende generelle svar.

  • Kan man tilmelde sig som interesseret i flere ejendomme samtidig?

Ja, du kan sagtens tilmelde dig som interesseret i flere ejendomme på samme tid – også selvom du reelt kun er interesseret i et enkelt medejerskab. Du skal blot indsende et interesseark for hver ejendom. Det er bare vigtigt at du omgående framelder dig de ejendomme der ikke er aktuelle hvis du vælger at gå videre som medejer af bare en enkelt ejendom.

  • Kan man både melde sig til et bestemt feriehus og samtidig melde sig til under Find medejere?

Ja, ligesom du kan tilmelde dig flere ejendomme samtidig kan du også vælge flere veje ind samtidig.

På samme måde er det vigtigt at du omgående framelder dig igen, hvis du senere kun er interesseret i en af vejene.

  • Hvad er man forpligtet til når man indsender et interesseark og hvad koster det?

Når du tilmelder dig ved at udfylde og sende et interesseark – uanset om det er på en eller flere ”Aktuelle ferieejendomme”, ”Forslå en ny ejendom” eller ”Tilmeld uden specifik ejendom” – er du alene forpligtet til omgående at give besked hvis du af en eller anden grund ikke er interesseret i at være tilmeldt længere – og husk det er gratis både at tilmelde sig og framelde sig igen.

– Kan man foreslå en skihytte i Norge eller en lejlighed i Italien?

Ja, hvis du er interesseret i en bestemt ejendom, er der sikkert også mange andre, der kunne være interesserede i at være medejere.

Arbejder I også i fx Brasilien?

Der er ingen begrænsning med hensyn til hvor feriehusene er beliggende. Ved udenlandske ejendomme vil vi dog altid lade lokale rådgivere forestå det praktiske på stedet, både for at sikre hensyn til lokale forhold, lovbestemmelser mv. og at prisen er rigtig. Der skal derfor påregnes omkostninger hertil.

”Ordbog”

Sameje:

Ejerskab med flere ejere. Et sameje kan opstå ved en udtrykkelig aftale, hvori samejerne tager stilling til, hvordan de vil drive en fælles ejendom, men et sameje kan også opstå ved faktiske dispositioner.

Interessentskab:

Forkortet I/S. Der kan oprettes en interessentskabskontrakt til regulering af interessenternes indbyrdes retsforhold, men det kræves ikke. Hvis intet andet er aftalt, kan hver interessent træffe beslutning om nødvendige, dagligdags dispositioner, hvorimod mere vidtrækkende og omkostningskrævende beslutninger kræver alle interessenters tiltrædelse.

Et interessentskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet hver enkelt interessent beskattes af sin del af interessentskabet.

Interessent:

Den enkelte deltager i et interessentskab.

Pro rata hæftelse:

Hæftelse for et krav, der er begrænset til en bestemt andel af det samlede krav. Hvis fx to debitorer hver hæfter for halvdelen af kravet, kan kreditor kun kræve, at hver debitor betaler sin halvdel af gælden (modsat solidarisk hæftelse).

Solidarisk hæftelse:

Juridisk betegnelse for, at flere debitorer i samme skyldforhold hæfter “en for alle og alle for en”, således at kreditor kan kræve det fulde beløb betalt af hver enkelt skyldner indtil det er betalt.

Development by: Hjemmesider.dk