Om Ferieejendomme.dk

Idéen med Ferieejendomme.dk er såre simpel:

“Begræns din investering og opnå samtidig størst mulig glæde.”

Vores mål er på at gøre det så nemt og enkelt som muligt at være medejer.

Vores fokus er derfor ikke kun på købsprocessen men på hele ejerskabsperioden.

Det er således ud fra at ”sikre gode oplevelser” vi arbejder.

Grundpillen

Et sommerhus eller en feriebolig i ind- eller udlandet, er for de fleste en meget stor investering, som man normalt kun selv har glæde af i en begrænset periode hvert år.

Udgangspunktet er, at du i stedet for at købe og eje det hele af ejendom, kan nøjes du med at købe og eje en del af en ejendom i et sameje med mellem 1 og 4 andre medejere.

Ved at dele sommerhuset eller ferieboligen, kan man stadig opnå den samme brugsværdi. Dog ligger den helt store fordel i, at man også deler de nødvendige investeringer, driftsomkostninger og forpligtigelser med andre.

På den måde er man også flere om at dele både de faste omkostninger (skatter, forsikring mv.) og de løbende vedligeholdelses- (maling, fældning mv.) og fornyelsesomkostninger (indbo, hvidevarer, bygningsdele mv.).

I tilgift bliver man en del af et interessefællesskab, som man helt selv bestemmer hvor meget man vil deltage i.

Forretningsgrundlag

Grundlaget for Ferieejendomme.dk, er at matche interesserede købere med aktuelle ejendomme, etablere formaliserede interessentskaber. Hertil formidles sommerhuse, ferie- og fritidsboliger i ind- og udland med mellem 2 og 5 interessenter pr. ejendom.

Kunderne kan på denne måde købe ideelle ejerandele. Det er således kunderne, der helt og aldeles, pro rata, ejer de respektive ejendomme med de tilhørende rettigheder og forpligtigelser.

Overfor sælger, mægler, eventuel financier mv., varetager Ferieejendomme.dk fuldt ud kundernes interesser.

Efter gennemført handel har kunderne ingen forpligtigelser overfor Ferieejendomme.dk, men kan frit aftale at benytte diverse øvrige tilbudte ydelser, som vi meget gerne tilpasser behovet.

Alle kunder vil blive behandlet loyalt og kompetent – Ferieejendomme.dk skal leve af, at kunderne får gode oplevelser – også langt ud i fremtiden.

Hvem er vi

Ferieejendomme.dk drives af selskabet Ferieejendomme ApS.

Vi er en lille organisation, der har en bred og solid erfaring fra ejendoms- og byggebranchen.

Vi er 100% loyale overfor kunden, og dette sikres ved, at vi altid er fri og uafhængige af andre interesser.

Samarbejdspartnere

Ferieejendomme.dk samarbejder meget gerne med alle relevante aktører såsom

  • Ejendomsmæglere
  • Advokater
  • Banker
  • Realkreditinstitutter
  • Forsikringsselskaber
  • Bygningssagkyndige
  • Håndværkere, driftere mv.

Ikke alene vil vi meget gerne samarbejde, men vi stræber efter et godt gensidigt samarbejde, som vi mener, vil komme vores kunder til gode.

Ferieejendomme.dk er uafhængig og uvildig, hvilket også sikrer vores loyalitet overfor kunderne.

© Ferieejendomme.dk Ferieejendomme med sameje

Development by: Hjemmesider.dk