Ydelser og priser

Alt det, der er gratis

Du kan melde dig til en af de ejendommene der allerede er interesserede købere til, hvis du også er interesseret – det er gratis og uforpligtende.

Du kan også selv foreslå en bestemt ejendom du er interesseret i at købe i sameje. Du kan oplyse ejendomsdata og hvor stor en andel du er interesseret i her. Vi vil så søge efter andre interesserede medejere – det er også gratis og uforpligtende.

Du har også mulighed for, gratis og uforpligtende, at melde dig til, alene ud fra interesser (fx område, hobby, pool, børnevenligt mv.). Det kan du gøre her. Vi vil så hjælpe dig med at afsøge markedet ud fra dine input og kontakter dig hvis noget interessant dukker op.

Endelig kan du selvfølgelig også framelde dig alle dine tilmeldinger ganske gratis. Bare skriv til os her, så fjerner vi din eller dine tilmeldinger.

Du kan med andre ord roligt melde dig til som interesseret, melde dig til en bestemt ejendom, foreslå en ny ejendom, ombestemme dig under vejs og ende med at fortryde det hele – det hele er ganske gratis.

Matchmaking, initiering og stiftelse af et interessentskab (I/S)

Med udgangspunkt i de indkomne tilmeldinger, foretager ferieejendomme.dk et matchmake af potentielle medejere.

Matchmaket tager udgangspunkt i en eller flere fælles referencer – det kan være ønsket om at købe en konkret ejendom, et ønske om at indgå i et fællesskab, fælles eller komplementerende interesser og/eller andet.

Når et match ser ud til at går op, initieres dannelsen af et sameje.

I denne proces kan der være forhold som skal justeres før det hele falder på plads. Det kan være at nogle falder fra, at ejerandelene skal justeres så man rammer præcis de 100 % eller at der er andre forhold som skal afklares.

Når de store linier er på plads, bliver der stiftet et formaliseret Interessentskab (I/S).

Interessentskabet er baseret på en Interessentskabsaftale hvor alle de væsentlige bestemmelser for samejet indgår.

Selve stiftelsen foregår ved et stiftelsesmøde hvor alle de kommende medejere, har mulighed for at mødes.

Ovenstående ydelser kan tilbydes for en fast pris på:

8.850,- kr. incl. moms pr. interessent.

Beløbet forfalder først når interessentskabsaftalen er indgået.

Købsfasen

Når Interessentskabet er stiftet, ligner den videre proces med erhvervelse af en ejendom, en konventionel ejendomshandel men der er dog væsentlige forskelle som man skal tage højde for.

Ferieejendomme.dk kan tilbyde at varetage nogle af interessentskabets praktiske opgaver i det videre forløb men man er ikke forpligtiget til at købe flere ydelser.

Opgaverne løses efter aftale og efter medgået tid med en timeafregning på 625,- kr. incl. moms.

Der ud over kan komme dækning af direkte omkostninger fx rejseomkostninger eller andet.

Driftsfasen

Efter købet af drømmeejendommen, gælder det selvfølgelig om at få størst mulig glæde ud af sin investering og så lidt besvær som muligt.

Ferieejendomme.dk kan tilbyde diverse ydelser efter nærmere aftale og det kunne fx omfatte:

  • Ejendomsadministration, hvilket omfatter betaling af diverse driftsomkostninger, driftsregnskab og budget
  • Varetagelse eller formidling af driftsopgaver (vedligehold, græsslåning, rengøring mv.)
  • Formidle eventuel udlejning
  • Formidle eventuel bytteordning
  • Bygherrerådgivning og byggestyring ved større projekter fx nybyggeri, ombygning eller renovering.
  • Rådgivning, vejledning og mægling ved eventuelle tvister

Opgaverne løses efter aftale og efter medgået tid med en timeafregning på 625,- kr. incl. moms.

Der ud over kan komme dækning af direkte omkostninger fx rejseomkostninger eller andet.

Salg

Ved et eventuel senere salg af din ejerandel, kan ferieejendomme.dk tilbyde annoncering på websitet.

Salgsannonceringen kan tilbydes for en fast pris på 4.950,- kr. incl. moms.

Beløbet er et engangsbeløb og dermed uafhængig af annonceringsvarigheden – vi bliver ved til den er solgt.

Beløbet forfalder ved annoncerings start.

Development by: Hjemmesider.dk